SISTE UNDER Aktuelt

285 artikler

En liberal fritenker

Tidenes yng­ste franske pres­i­dent, overveldende val­g­seire, uavhengig av tradis­jonelle parti­er – hva har gjort Emmanuel Macrons poli­tiske lynkar­riere mulig? For­fat­teren av to bøk­er om Macron-val­gkam­p­en bel­yser årsakene.

 

Marine Le Pen og Front nationals grenser

Reetab­ler­ing av grenser, drastisk reduk­sjon av innvan­dring og sikker­het­spoli­tikk: Under et val­gmøte med tusen­er av tilhen­gere i Paris denne uken gjen­nomgikk Marine Le Pen Front nation­als yndlingssak­er. Men en rekke hen­delser preget showet til led­eren av det ekstreme høyrepartiet.

 
 
til toppen