Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-12-15

Ytrings­fri­het­spris­er tildelt Reportere uten grenser har tildelt bl.a. en cuban­sk jour­nal­ist og den rus­siske avisen Nova­ja Gaze­ta en fran­sk ytrings­fri­het­spris. (tags: ytrings­fri­het presse­fri­het cuba) Alive In Bagh­dad Pros­jekt som gir irakere muligheten til å lage egne vide­o­rap­porter fra Bag­dad. (tags: video ytrings­fri­het) Svenskene slip­per TV-lisensen — Pro­pa­gan­da Sven­sk debatt om å erstat­te lisensen med andre […]

 

links for 2006-12-11

Folke­bib­liotekene: Fal­l­ende utlån — og sti­gende besøk Blog­geren Plin­ius om utviklingstrekk på folke­bib­liotekene. (tags: bib­liotek all­men­nin­gen) Amer­i­can Chron­i­cle: Is Bangladesh A Democ­ra­cy or Autoc­ra­cy Økonomipro­fes­sor Mah­fuz R. Chowd­hury om den poli­tiske krisen i Bangladesh. (tags: demokrati)

 

links for 2006-12-06

Retorik der fly­t­ter stem­mer Ser­iøsitet koblet med engas­je­ment vin­ner stem­mer, ifølge ny dan­sk bok som kan lastes ned gratis. (tags: retorikk demokrati val­gkamp) The Long Tail: In Praise of Rad­i­cal Trans­paren­cy Ytrings­fri­het for ansat­te og top­pledere bra for busi­ness? Wireds redak­tør drøfter. (tags: ytrings­fri­het blog­ging) Øster­rik­sk tv-team arrestert i Tsjet­sje­nia Reportere uten grenser pro­test­er­er mot […]

 
 
til toppen