Amerikansk historiefortelling

I den­ne sek­sjo­nen skal vi for­sø­ke å fil­tre­re ut noe av det vi fin­ner inter­es­sant av lyd og leven­de bil­der på Inter­nett. Først ut er to ame­ri­kans­ke podkast­god­bi­ter, én fra ame­ri­kansk pub­lic radio og den and­re fra podkas­te­ren P. W. Fen­ton. To podkas­ter, som beg­ge bør nytes med høre­te­le­fo­ner og en beha­ge­lig stol.