Amerikansk historiefortelling

I denne sek­sjo­nen skal vi forsøke å fil­trere ut noe av det vi finner inter­es­sant av lyd og lev­ende bilder på Inter­nett. Først ut er to amerikanske pod­kast­god­biter, én fra amerikan­sk pub­lic radio og den andre fra pod­kasteren P. W. Fen­ton. To pod­kaster, som begge bør nytes med høretele­fon­er og en behagelig stol.