Ingen flere løgner!

Det som kjen­neteg­n­er Wik­iLeaks’ lekkas­jer er ikke avs­lørin­gene av våre sam­funns legit­ime hem­me­ligheter, men mak­thav­ernes og mak­tens løgn­er. De fort­jen­er intet forsvar.