Nyhetsbrev fra Vox Publica: Sunn kreftblogging

Flere kreftrammede blogger - og medieomtale bidrar til økt åpenhet om sykdom. Andre temaer: Kulturhacking, kronikkstrategier og biblioteket som debattarena.

Nye artik­ler
«Det har hjelpt meg enormt å dela det eg tenker og føler»
Mariell (21) er småbarns­mor og råka av kreft. Som mange andre før ho, har kreft­pasien­ten valt å blog­ga om sjuk­dom­stil­vêret. Av Even Norheim Johansen.

Kreft­blog­ging frå tabu til avismat
Talet på kreft­blog­gar er stadig vek­sande. Sunn avis­mat, mein­er medieforskar. Av Even Norheim Johansen.

Tid for tidsskrift
I en jun­gel av nye tidsskrift har Snitt dukket opp. Hvor­dan skal det skille seg fra resten? Av Sara Svanemyr.

Bib­liotek­sje­fen — lokalsam­fun­nets debattleder?
Hvis det går som poli­tik­erne vil, skal bib­liotekene bli et sen­trum for åpen og kri­tisk sam­funns­de­batt. Er bib­liotek­sjef og kom­muneledelse klare for det? Av Olav Anders Øvrebø.

Fak­ta først
Fra idé til app på en hackerhelg
Slik ble vin­ner­bidraget til: Rap­port fra Kul­tur­rådets hackathon #hack4no. Av Håvar Skaugen.

Poli­tisk PR
Poli­tik­ernes spalteplass
Kro­nik­ker, artik­ler og debatt­inn­legg under­teg­net min­istre er først og fremst poli­tisk PR som får egen spalte­plass i pres­sen. De er unike innen poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon, men dis­ku­te­res sjelden. Av Donia Lina Nilsen.

Beta Pub­li­ca
Snik­titt på våre nye temasider
I anled­ning #hack4no kan du ta en forhånd­stitt på våre nye temasider — med innhold fra Store norske lek­sikon, Dig­i­talt Muse­um med flere. Av Håvar Skau­gen og Olav A. Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen