En liberal fritenker

Tidenes yng­ste franske pres­i­dent, overveldende val­g­seire, uavhengig av tradis­jonelle parti­er – hva har gjort Emmanuel Macrons poli­tiske lynkar­riere mulig? For­fat­teren av to bøk­er om Macron-val­gkam­p­en bel­yser årsakene.