En liberal fritenker

Tide­nes yngs­te frans­ke pre­si­dent, over­vel­den­de valg­sei­re, uav­hen­gig av tra­di­sjo­nel­le par­ti­er – hva har gjort Emma­nu­el Macrons poli­tis­ke lyn­kar­rie­re mulig? For­fat­te­ren av to bøker om Macron-valg­kam­pen bely­ser årsakene.