FORFATTER

Lars Nyre
Lars Nyre

Professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Lars.Nyre


19 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Lars Nyre

Kritisk tillit til journalistikk

Vert du ofte irri­tert over ting du ser og høy­rer i media? Slik irri­ta­sjon kan nokon gon­ger vera vag og ret­nings­laus, and­re gon­ger er den uttrykk for aktiv mis­til­lit. Du bør kana­li­se­ra irri­ta­sjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og det­te essay­et syner fram ein muligheit.

 

Journalisten som teknologisk determinist

Jour­na­lis­ter har en instru­men­tell til­nær­ming til tek­no­lo­gi. I sin enk­les­te form viser den seg ved at de tek­no­lo­gi­ene som ser ut til å styr­ke pro­fe­sjo­nen blir opp­fat­tet posi­tivt, mens de som ser ut til å svek­ke den blir opp­fat­tet negativt. 

 
 
til toppen