FORFATTER

Lars Nyre
Lars Nyre

Professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Lars.Nyre


19 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Lars Nyre

Kritisk tillit til journalistikk

Vert du ofte irritert over ting du ser og høyr­er i media? Slik irri­tasjon kan nokon gonger vera vag og ret­ningslaus, andre gonger er den uttrykk for aktiv mist­il­lit. Du bør kanalis­era irri­tasjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og dette essayet syn­er fram ein muligheit.

 

Journalisten som teknologisk determinist

Jour­nal­is­ter har en instru­mentell tilnærm­ing til teknolo­gi. I sin enkleste form vis­er den seg ved at de teknolo­giene som ser ut til å styrke pro­fesjo­nen blir opp­fat­tet pos­i­tivt, mens de som ser ut til å svekke den blir opp­fat­tet negativt. 

 
 
til toppen