Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV fores­lår ny press­es­tøt­te­ord­ning, robot­jour­nal­is­tikk ga Mitt­Media abon­nementsvekst, avisen The Bar­ents Observ­er blokkeres i Rus­s­land og spe­sialet­ter­forsker Robert Mueller avs­lør­er kon­takt mel­lom Trump-råd­giv­er Roger Stone og Wik­iLeaks i forbindelse med pres­i­dent­val­get. Dette er ukens medienyheter.

 

Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schib­st­ed vil endre vedtek­tene for nytt sel­skap, en poten­siell for­len­gelse av FM-kons­esjonene får tver­rpoli­tisk støtte, TV-dis­trib­utørene tar nye grep for å konkur­rere med Net­flix og Face­book rammes av nok en per­son­vern­skan­dale. Dette er ukens medienyheter.

 
 
til toppen