UNESCO hedrer cablegate-aviser

UNESCOs sek­tor for kom­mu­ni­ka­sjon hed­ret i dag avi­se­ne El Pais, Le Mon­de, The Guar­di­an, New York Times og Der Spie­gel for å ha bidratt til glo­bal opp­merk­som­het rundt diplo­ma­tis­ke mel­din­ger offent­lig­gjort av vars­ler­nett­ste­det WikiLeaks.