UNESCO hedrer cablegate-aviser

UNESCOs sek­tor for kom­mu­nikasjon hedret i dag avisene El Pais, Le Monde, The Guardian, New York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til glob­al opp­merk­somhet rundt diplo­ma­tiske meldinger offentlig­gjort av varsler­nettst­edet WikiLeaks.