Blant pirater

De ville opp­datere demokrati­et for inter­net­talderen. En fortelling fra innsi­d­en om det tyske Pirat­par­ti­ets utrolige opp­gang og dype fall.

 

Revolusjon eller administrasjon?

I valkam­p­en lukkas Erna Sol­berg og Høgre å fram­stille poli­tikken sin på ei måte som lét dei set­je dag­sor­den, medan SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regjering.