Blant pirater

De vil­le opp­da­te­re demo­kra­ti­et for inter­nett­al­de­ren. En for­tel­ling fra inn­si­den om det tys­ke Pirat­par­ti­ets utro­li­ge opp­gang og dype fall.

 

Revolusjon eller administrasjon?

I val­kam­pen luk­kas Erna Sol­berg og Høg­re å fram­stil­le poli­tik­ken sin på ei måte som lét dei set­je dags­or­den, med­an SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regjering.