Politikernes spalteplass

Kro­nik­ker, artik­ler og debatt­inn­legg under­teg­net minist­re er først og fremst poli­tisk PR som får egen spalte­plass i pres­sen. De er uni­ke innen poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon, men dis­ku­te­res sjelden.