Kritisk tillit til journalistikk

Vert du ofte irritert over ting du ser og høyr­er i media? Slik irri­tasjon kan nokon gonger vera vag og ret­ningslaus, andre gonger er den uttrykk for aktiv mist­il­lit. Du bør kanalis­era irri­tasjo­nen din i ei kon­struk­tiv ret­ning, og dette essayet syn­er fram ein muligheit.