Et veiskille i karikaturstriden

Stri­den om kari­ka­tu­rer og islam-sati­re er en verdi­kon­flikt mel­lom into­le­ran­te fana­ti­ke­re og alle oss and­re som mål­bæ­rer libe­ra­le ver­di­er. De som utford­rer fun­da­men­ta­lis­te­ne må ikke bli stå­en­de alene.