Et veiskille i karikaturstriden

Stri­den om karika­tur­er og islam-satire er en verdikon­flikt mel­lom intol­er­ante fanatikere og alle oss andre som mål­bær­er lib­erale verdier. De som utfor­dr­er fun­da­men­tal­is­tene må ikke bli stående alene.