FORFATTER

medienorge

Nyhetene er valgt ut og omtalt av informasjonstjenesten medienorge, som dokumenterer medieutviklingen i Norge. medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://medienorge.uib.no/


25 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på medienorge

Ukens medienyheter: Fotball og mediestøtte

Medie­gi­gan­te­ne karer til seg fot­ball­ret­tig­he­ter, Spo­ti­fy tar grep for å kom­pen­se­re for mil­li­ard­un­der­skudd, Com­cast og Dis­ney slåss om 21st Cen­tury Fox og medie­støt­ten er snart klar til å for­de­les. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 
 
til toppen