SISTE UNDER Aktuelt

285 artikler

“Det er slutt for den vestlige middelklassen”

Vestlige sam­funn deles i to – makt og rik­dom sam­les i stor­byene, de mak­tes­løse trenges ut i per­ife­rien, men­er den franske forskeren Christophe Guil­luy. De to grup­pene snakker ikke lenger med hveran­dre, og det er ikke sunt for demokrati­et, sier han i inter­vju med Vox Publica.

 

Taler Facebook og Google midt imot

Han har trukket Face­book for ret­ten – og seiret. I stort inter­vju med Vox Pub­li­ca forteller per­son­vern­hel­ten Max Schrems om hvor­dan han set­ter EUs nye per­son­vern­re­gler på prøve med nye mil­liard­søksmål mot amerikanske nettgiganter.

 

Bank-bank! Har du fem minutter?

“Den store marsjen for Europa”: De siste ukene har aktivis­ter fra Emmanuel Macrons par­ti ban­ket på dør­er over hele Frankrike og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­sessen fra pres­i­dent­val­get i neste års EU-valg, men hvor­dan rea­ger­er folk på lokalplan­et? Repor­tas­je fra Mar­seille, Sør-Frankrike.

 
 
til toppen