Makt og mening

Vin­ne­ren av tredje­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord skri­ver om auto­ri­tæ­re regi­mer og pres­sens kamp for ytrings­fri­het i demo­kra­ti­ets bakgård.