Norweld: Skryter av eget juks

Sel­ska­pet Nor­weld Con­trol Ser­vice AS ble tatt for å juk­se med kon­trol­le­ne av fuel­sys­te­met på OSL Gar­der­moen. Men frem­de­les opp­gir Nor­weld nett­opp det­te famø­se opp­dra­get som refe­ran­se på sine nettsider.