100 år!

I dag er det 100 år siden norske kvin­ner fikk stem­merett på lik lin­je med menn. En slik hur­radag bør selvsagt feires med en liten titt i Virk­somme ord-basens rikholdigheter.