100 år!

I dag er det 100 år siden nors­ke kvin­ner fikk stem­me­rett på lik lin­je med menn. En slik hur­ra­dag bør selv­sagt fei­res med en liten titt i Virk­som­me ord-basens rikholdigheter.