Forfengelighetens fyrverkeri

Doku­mentaren Best of Ene­mies forteller his­to­rien om forhold­et mel­lom de inn­fly­telses­rike skriben­tene William F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og per­spek­tivrik, akku­rat som hovedpersonene.