Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medi­ene dekke ter­rorhan­dlinger og ‑trusler? Forskn­ing tyder på at omfat­tende mediedekn­ing øker ter­ror­fryk­ten i befolknin­gen – og kan øke faren for at poten­sielle ter­ror­is­ter utfør­er nye terrorhandlinger.

 

Kongens tale

Kong Har­ald hold­er i løpet av et år langt flere taler enn Hver­mannsen, men det er heller sjelden at annet enn nyt­tårstal­en blir gjen­stand for særlig oppmerksomhet.