Twitteratur

På Twit­ter kan for­fat­te­re eks­pe­ri­men­te­re seg fram til nye sjang­rer – og kan­skje ska­pe en tekst som blir stå­en­de i lit­te­ra­tur­his­to­ri­en. Et over­blikk over twitteraturen.