Taler Facebook og Google midt imot

Han har trukket Face­book for ret­ten – og seiret. I stort inter­vju med Vox Pub­li­ca forteller per­son­vern­hel­ten Max Schrems om hvor­dan han set­ter EUs nye per­son­vern­re­gler på prøve med nye mil­liard­søksmål mot amerikanske nettgiganter.