“Det er slutt for den vestlige middelklassen”

Vestlige sam­funn deles i to – makt og rik­dom sam­les i stor­byene, de mak­tes­løse trenges ut i per­ife­rien, men­er den franske forskeren Christophe Guil­luy. De to grup­pene snakker ikke lenger med hveran­dre, og det er ikke sunt for demokrati­et, sier han i inter­vju med Vox Publica.