Glem digital-TV, se fjernsyn på Internett

I dag, tirs­dag 20. mai 2008 kl 11:30 sluk­kes de ana­lo­ge tv-sig­na­le­ne i Oslo og Akers­hus. Bor du i dis­se områ­de­ne og ser på tv ved hjelp av van­lig anten­ne, vil du kun få hvit støy på skje­men der­som du ikke har gått til anskaf­fel­se av en deko­der­boks. Det betyr like­vel ikke at du ikke kan se på nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le tv-sen­din­ger. På net­tet kan du fin­ne det mes­te, inklu­dert direkte­send­te tv-strøm­mer, web-tv og ned­last­bar ‘abon­ne­ments-tv’ (podcast).