Om «Til saken – etikk og retorikk i den offentlige debatten»

Det­te er basert på en bok­an­mel­del­se for det aka­de­mis­ke tids­skrif­tet Rhe­to­rica Scan­di­na­vi­ca og har føl­ge­lig ikke så sterkt «blogg­preg» som en del av de and­re teks­te­ne. Jeg tror like­vel den kan være inter­es­sant for fle­re av reto­rikk­blog­gens lese­re. Jeg ender uan­sett opp med å anbe­fa­le boken — også i år — som julegave.

 

En stemme, et liv

— Jeg viss­te at det var far­lig å ytre seg fritt idet jeg begyn­te å blog­ge, men jeg har ald­ri ang­ret på at jeg gjor­de det, sier egyp­tis­ke Kareem Amer. Nå del­tar han i stor Amne­sty-aksjon mot menneskerettighetsbrudd.