Blant pirater

De ville opp­datere demokrati­et for inter­net­talderen. En fortelling fra innsi­d­en om det tyske Pirat­par­ti­ets utrolige opp­gang og dype fall.

 

Revolusjon eller administrasjon?

I valkam­p­en lukkas Erna Sol­berg og Høgre å fram­stille poli­tikken sin på ei måte som lét dei set­je dag­sor­den, medan SV og Lys­bak­ken kom­mu­ni­serte på ein måte som kor­kje gjeng godt saman med medie­bi­le­tet eller med det SV har opp­nådd i regjering. 

 

Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nord­menn får i disse dager brev i posten om å delta i Med­borg­er­pan­elet. Men hva går dette egentlig ut på? I denne første posten på Med­borg­er­pan­elets egen blogg her på Vox Pub­li­ca inter­vjuer vi pan­elets ini­tia­tiv­tak­er, Elis­a­beth Ivarsflaten.