Hva skjedde?!

Alle barome­trene pek­te i feil ret­ning: Meningsmålin­gene viste Clin­ton opp 3–4 pros­ent­po­eng, Nate Sil­ver ga Clin­ton 70% sjanse for å vinne, og predik­sjon­s­marke­dene enda mer. Hvor gikk det galt?

 

Kirken og krigen

25. okto­ber 1940 sam­let en hånd­full biskop­er og andre ledere for kris­telige organ­isas­jon­er seg hjemme hos biskop Eivind Berggrav i Oslo bis­pegård for å finne en sam­let vei i kirkens kamp mot nazistene.