SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Den demokratiske hijaben?

Lydig dyds­møns­ter eller repre­sen­tant for en under­tryk­ken­de kul­tur? I offent­lig­he­ten er sli­ke for­enk­le­de frem­stil­lin­ger av mus­lims­ke kvin­ner med hijab i ferd med å opp­lø­ses – ikke minst for­di mino­ri­tets­kvin­ner del­tar i debatten.

 

Cass Sunstein: Slik skader sosiale medier demokratiet

Sosia­le medi­er bidrar til en pola­ri­se­ring av sam­funns­de­bat­ten som på sikt kan under­gra­ve betin­gel­se­ne for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti, adva­rer Har­vard-fors­ke­ren Cass Sun­stein. Et kri­tisk blikk på Hol­berg­pris­vin­ne­rens forskning.

 
 
til toppen