SISTE UNDER Analyse

316 artikler

Cass Sunstein: Slik skader sosiale medier demokratiet

Sosia­le medi­er bidrar til en pola­ri­se­ring av sam­funns­de­bat­ten som på sikt kan under­gra­ve betin­gel­se­ne for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti, adva­rer Har­vard-fors­ke­ren Cass Sun­stein. Et kri­tisk blikk på Hol­berg­pris­vin­ne­rens forsk­ning.

 

Twitteratur

På Twit­ter kan for­fat­te­re eks­pe­ri­men­te­re seg fram til nye sjang­rer – og kan­skje ska­pe en tekst som blir stå­en­de i lit­te­ra­tur­his­to­ri­en. Et over­blikk over twit­te­ra­tu­ren.

 
 
til toppen