Sider som viser deg hvordan

Noen av de mest pop­ulære nettst­e­dene er sider hvor man får hjelp til å løse et prob­lem, finne opp­skrifter, veiled­ninger og gode tips om alt mel­lom him­mel og jord. Frem til nylig har de fleste vært basert på tekst og bilder. Eksem­pler på slike sider er Maha­lo, How Stuff Works, eHow, How to do things og wik­i­How.

I kjøl­van­net av YouTube og den kraftig økende utbre­delsen av video­bruk, er nettst­ed­er basert på instruk­sjonsvideo­er det naturlige neste skritt. 5min og How­cast er to eksem­pler på net­topp slike ‘instruk­sjonsvideosider’ som har dukket opp i det siste.