Fra OL til EU

Ordet ”kli­ma­krig” eksis­ter­te ikke da OL ble arran­gert i Los Ange­les i 1984. Paal Fris­vold kjem­pet da, og han kjem­per nå — men på en annen arena.