Taler ved årets begynnelse og slutt

Det nærmer seg tida for de store ordene servert fra statsmin­is­ter og konge. Virk­somme Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av verken poli­tiske eller kon­gelige nyt­tårstaler, men vi job­ber med sak­en, og men­er å kunne vise til gode rep­re­sen­tan­ter for sjangeren. 

 

I forsvar

Enhver per­son som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarsta­l­ene er smerte­full lesning, andre gir nytt lys til sak­ens kjerne.