Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: Mediestøtte, mangfold og eierskap

Regje­rings­for­slag om Pos­ten fryk­tes å svek­ke medie­mang­fol­det, Schib­sted deles i to, Goog­les sen­su­re­ren­de søke­mo­tor i Kina ska­per intern splid, TVNor­ge mener TV 2 ikke er beret­ti­get til stats­støt­te og bri­tis­ke under­sø­kel­ser viser at Net­flix-til­bu­det i Nor­ge rela­tivt sett er dår­lig. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 
 
til toppen