Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: Moms, innovasjon og sikkerhet

Whats­App-bru­ke­re ram­mes av sik­ker­hets­brist, Medie­til­sy­net deler ut 10 mil­lio­ner i inno­va­sjons­støt­te, Face­bo­ok-grunn­leg­ger Chris Hug­hes mener sel­ska­pet bør deles opp og Ame­dia sier opp dis­tri­bu­sjons­av­ta­ler med 20 aviser. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 
 
til toppen