Borgerlig ekteskap for KrF

Om KrF, Høy­re og Frp sam­ler seg og dan­ner fel­les front mot dagens rødgrøn­ne regje­ring, vil de kun­ne ha sto­re sjan­ser for å kap­re regje­rings­mak­ten i 2013. Den poli­tis­ke vekt­stan­gen nær­mer seg likevekt.