I forsvar

Enhver per­son som møter i det nors­ke retts­ve­se­net, har rett til å for­sva­re seg selv. Noen av dis­se for­svars­ta­le­ne er smerte­full les­ning, and­re gir nytt lys til sakens kjerne.

 

En strategisk seier

Så har kon­fet­ti­en lagt seg på betong­gul­vet i McCor­mick Place i Chi­ca­go. La det være sagt. Det var en glim­ren­de sei­ers­tale. Nes­ten like bra som den sis­te kam­panje­ta­len i Iowa to dager tidligere.