I forsvar

Enhver per­son som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarsta­l­ene er smerte­full lesning, andre gir nytt lys til sak­ens kjerne.