Nyhetsbrev uke 15

Om Høy­este­retts hoved­opp­ga­ver, biblio­tek­pio­ne­ren Haa­kon Nyhu­us, tek­no­lo­gisk deter­mi­nis­me blant ung­dom, ego­sent­ris­ke for­fat­te­re. Og Anders Lange.