SISTE UNDER Aktuelt

261 artikler

Bank-bank! Har du fem minutter?

«Den sto­re mar­sjen for Euro­pa»: De sis­te uke­ne har akti­vis­ter fra Emma­nu­el Macrons par­ti ban­ket på dører over hele Frank­ri­ke og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­ses­sen fra pre­si­dent­val­get i nes­te års EU-valg, men hvor­dan rea­ge­rer folk på lokal­pla­net? Repor­ta­sje fra Mar­seil­le, Sør-Frank­ri­ke.

 
 
til toppen