Kvalitet i krisetider

Eier­ne av medi­er over hele ver­den har blik­ket fes­tet på børs og bunn­lin­je. Nå er det på tide å heve blik­ket til topp­lin­jen og de ver­di­er medie­ne leve­rer i et fritt sam­funn.

 

Mediestøttemilliardene

Hvert år bru­ker sta­ten fle­re mil­li­ar­der kro­ner på støt­te til medie­ne. Hvem er det som mot­tar dis­se pen­ge­ne, og hvor mye er det egent­lig snakk om?