Kvalitet i krisetider

Eierne av medi­er over hele ver­den har blikket fes­tet på børs og bunnlin­je. Nå er det på tide å heve blikket til top­plin­jen og de verdier medi­ene lev­er­er i et fritt samfunn.