SISTE UNDER Aktuelt

229 artikler

En Thatcher-kur for Frankrike?

Høyre­si­dens pre­si­dent­kan­di­dat Franço­is Fil­lon lover Thatch­er-inspi­rer­te refor­mer i Frank­ri­ke hvis han vin­ner val­get. Hvor­dan kan det­te slå an blant tra­di­sjo­nelt så lite libe­ra­lis­tis­ke fransk­menn?

 

– Vi risikerer å bli dummere

Det er en fare for at vik­ti­ge debat­ter for­svin­ner mer og mer fra de sto­re, fel­les møte­plas­se­ne i offent­lig­he­ten og inn i under­grup­per på sosia­le medi­er, mener Jostein Grips­rud.

 

Litteratur og revolusjon

Midt i kao­set på Maj­dan-plas­sen i Kiev les­te for­fat­te­re poe­si for et lyd­hørt pub­li­kum. Hvor står ukrain­sk lit­te­ra­tur to år etter? Et møte med den pro­fi­ler­te for­fat­te­ren Jurij Andruk­ho­vyt­sj.

 
Side 1 av 23123...5...SISTE
 
til toppen