Mediestøtte uten kvalitetskrav

Debat­ten om medi­estøtte er for snev­er og skjer på pressens pre­miss­er. Medi­ene må utfor­dres på hvor­dan de kan levere den jour­nal­is­tikk og leve opp til den sam­funnsrollen som sub­si­di­ene forutsetter.