Ragna Vilhelmine Nielsen

I forbindelse med stem­merettsju­bileet, vil jeg trekke frem noen av de kvin­nelige talerne i data­basen som på ulike vis har vært aktive pådri­vere vedrørende kvin­ners still­ing og ret­tigheter. En av dem er Ragna Nielsen.