Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avs­lørt at Face­book hadde gitt Cam­bridge Ana­lyt­i­ca til­gang til pri­vat infor­masjon om 50 mil­lion­er av sine brukere, val­gte mange å slette pro­fi­lene sine. Men hva med alle de andre appene som har til­gang til dataene våre? 

 

Bank-bank! Har du fem minutter?

“Den store marsjen for Europa”: De siste ukene har aktivis­ter fra Emmanuel Macrons par­ti ban­ket på dør­er over hele Frankrike og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­sessen fra pres­i­dent­val­get i neste års EU-valg, men hvor­dan rea­ger­er folk på lokalplan­et? Repor­tas­je fra Mar­seille, Sør-Frankrike.