Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Nat­ten fra 15. til 16. april ble kate­dra­len Not­re-Dame i Paris her­jet av brann. Dagen etter lovet pre­si­dent Emma­nu­el Macron å set­te i stand byg­nin­gen igjen på ufat­te­lig kort tid: fem år. Det tok der­imot man­ge århund­rer, og en ferd gjen­nom man­ge for­skjel­li­ge makt­re­gi­mer, før Not­re-Dame ble til en hjørne­stein for poli­tisk makt og nasjo­nal enhet i Frank­ri­ke.