Det store VI og det lille VI

Det er nep­pe noen annen reto­risk kraft som er ster­ke­re enn kon­struk­sjo­nen av et fel­les VI og opp­de­lin­gen av men­nes­ker i oss-mot-dem. I den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen har demo­kra­te­nes sto­re inklu­de­ren­de vi har vært mer vel­lyk­ket enn repub­li­ka­ner­nes lil­le eks­klu­de­ren­de vi.