SISTE UNDER Aktuelt

243 artikler

– Vi risikerer å bli dummere

Det er en fare for at vik­ti­ge debat­ter for­svin­ner mer og mer fra de sto­re, fel­les møte­plas­se­ne i offent­lig­he­ten og inn i under­grup­per på sosia­le medi­er, mener Jostein Grips­rud.

 

Litteratur og revolusjon

Midt i kao­set på Maj­dan-plas­sen i Kiev les­te for­fat­te­re poe­si for et lyd­hørt pub­li­kum. Hvor står ukrainsk lit­te­ra­tur to år etter? Et møte med den pro­fi­ler­te for­fat­te­ren Jurij Andruk­ho­vytsj.

 

– Du kan ikke være uavhengig journalist på Krim

Å bli væren­de hjem­me på Krim-halv­øya had­de vært det sam­me som å gi fra seg fri­he­ten sin, sier den ukrains­ke jour­na­lis­ten Valen­ty­na Samar. Nå job­ber pris­vin­ne­ren for å hind­re makt­mis­bruk og kor­rup­sjon på Krim og i Ukrai­na.

 
Side 3 av 25FØRSTE...234...10...SISTE
 
til toppen