Men går 2 mot 1?

Norges største, poli­tiske par­ti må ha noen til å hjelpe seg med å finne ut hvorvidt data­la­grings­di­rek­tivet kan tenkes å få ”klare, neg­a­tive kon­sekvenser for per­son­ver­net”. Pinlig.