Hvem snakker om klima?

Klima­end­rin­ge­ne er glo­ba­le, jour­na­lis­tik­ken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­dens­or­den med nye lede­re og «syn­de­re» kan skim­tes i dek­nin­gen, viser en stu­die av to klima-toppmøter.

 

Journalisten som teknologisk determinist

Jour­na­lis­ter har en instru­men­tell til­nær­ming til tek­no­lo­gi. I sin enk­les­te form viser den seg ved at de tek­no­lo­gi­ene som ser ut til å styr­ke pro­fe­sjo­nen blir opp­fat­tet posi­tivt, mens de som ser ut til å svek­ke den blir opp­fat­tet negativt.