Hvem snakker om klima?

Kli­maen­drin­gene er glob­ale, jour­nal­is­tikken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­den­sor­den med nye ledere og “syn­dere” kan skimtes i deknin­gen, vis­er en studie av to klima-toppmøter.

 

Journalisten som teknologisk determinist

Jour­nal­is­ter har en instru­mentell tilnærm­ing til teknolo­gi. I sin enkleste form vis­er den seg ved at de teknolo­giene som ser ut til å styrke pro­fesjo­nen blir opp­fat­tet pos­i­tivt, mens de som ser ut til å svekke den blir opp­fat­tet negativt.